Takamori Yoshino

Biography

DOB: 11/23/1963
Birthplace: Chiba, Japan

Trivia